A strukturált kábelezéssel kapcsolatos követelményváltozások – az új nemzetközi ISO/IEC 11801 szabvány

©  A jelen cikkben szereplő információk a KRUGEL EXIM kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A KRUGEL EXIM társaság előzetes hozzájárulása nélkül tilos a cikk egészének vagy részeinek másolása.

Az ISO/IEC 11801 a strukturált kábelezésekre, azok komponenseire és a hálózatok fizikai rétegének topológiájára vonatkozó átviteli paraméterek alapvető követelményeit meghatározó, legfontosabb nemzetközi szabvány. A szabvány betartása az információs technológiák összes átviteli protokoll működőképességének feltételét és egyúttal garanciáját jelenti. 2017 novemberében jelent meg az ISO/IEC 11801:2017 szabvány új kiadása, amely felváltja és kibővíti az előző ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011. kiadást.


A szabvány formai változásai és új szerkezete 

Az új ISO/IEC 11801:2017 szabvány hat rész (szabvány) sorozatából áll:

-  ISO/IEC 11801-1:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 1. rész: Általános követelmények

-  ISO/IEC 11801-2:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 2. rész: Irodák

-  ISO/IEC 11801-3:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 3. rész: Ipar

-  ISO/IEC 11801-4:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 4. rész: Lakóépületek

-  ISO/IEC 11801-5:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 5. rész: Adatközpontok

-  ISO/IEC 11801-6:2017 Informatika – Strukturált kábelezés, 6. rész: Disztribúciós szolgáltatások (lásd az alábbi leírást) 
 

Az eredeti ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011 szabvány tartalma az új kiadásban két részre (szabványra) oszlik. Az átviteli csatornára, az állandó vonalra és a strukturált kábelezések egyes komponenseire vonatkozó alapvető követelmények az 1. rész tárgyát képezik. A kábelezés teljesítménykategóriáit és az irodai hálózatok topológiáját a 2. rész definiálja. 
 

3., 4. és 5. rész az előző ISO/IEC 11801 kiadást bővíti ki, amely ez idáig külön szabványok (ISO/IEC 24702, ISO/IEC 15018:2004, ISO/IEC 24764:2010) tárgyát képezte. Ezek az iparban, lakóépületekben és adatközpontokban telepített strukturált kábelezésekre vonatkozó követelményekkel foglalkoznak. Meghatározzák az egyes részek (szabványok) címében megadott környezetben használható kábelezés teljesítménykategóriáit, a hálózatok szerkezetét és hierarchiáját. 
 

6. rész esetében egy teljesen új felhasználási területtel foglalkozik a szabvány, amely a disztribúciós szolgáltatások új, ígéretes széles körben alkalmazott strukturált kábelezésekre vonatkozó követelményeket határozza meg:

-  távközlés, pl. vezeték nélküli hozzáférési pontok, elosztott antennarendszerek

-  energiagazdálkodás, pl. világítás, áramelosztás

-  környezetgazdálkodás, pl. hőmérséklet, páratartalom

-  személyzeti irányítás, pl. hozzáférési és kamerarendszerek, passzív infravörös mozgásérzékelők (PIR), idő és jelenlét figyelemmel kísérése, audiovizuális projektorok

-  személyzeti információk és jelzések, pl. betegek megfigyelése, beteg-nővér rendszer, gyermekbiztonsági rendszerek

-  intelligens épületrendszerek

-  a készülékek közötti kommunikáció („IoT”)
 

A teljesítménykategóriák és az átviteli protokollok változásai
 

Az 1. táblázat a réz kábelezés szabványosított teljesítménykategóriáiról, a támogatott átviteli protokollokról és a rendeltetésüknek megfelelő környezetekről nyújt áttekintést. A táblázat nem tartalmazza a Cat.3 teljesítménykategóriát. Ez a kategória kizárólag a hangszolgáltatások központi elosztóba történő továbbítására alkalmazható, és nem tartozik a strukturált kábelezések általánosan alkalmazható részéhez.


1.  Új Cat.8.1 és Cat.8.2 teljesítménykategóriák 

A fém kábelezések területén jelentős változásnak minősül a két új teljesítménykategória – a Cat.8.1 és a Cat.8.2 bevezetése. Az átviteli sáv megkövetelt szélessége mindkét esetben 2 GHz, ezen kívül mindkét kategória támogatja az Ethernet25GBASE-T és az Ethernet 40GBASE-T átviteli protokollt. Ennek ellenére az átviteli paraméterekre, az elektromágneses interferenciával (EMI) szembeni immunitásra és az idegen áthallásokkal (Alien Crosstalk) szembeni ellenálló képességre vonatkozó kritériumok a Cat.8.2 kategóriánál szigorúbbak, mint a Cat.8.1 esetében.

A szabványkövetelmények részletes elemzése azt mutatja, hogy a Cat.8.1 kategória az RJ45 felszínt használó Cat.6Atovábbfejlesztett moduljain és csatlakozóin, valamint a Cat.6A tökéletesített kábelein alapul. Ezt a tényt erősíti meg a Cat.8.1 kategória Cat.6teljesítménykategóriával való kompatibilitása, amely a szabványban garantált.

A Cat.8.2 kategória két különböző felszín használatát teszi lehetővé. Az első ezek közül a GG45 vagy az ARJ45 néven ismert komponensekre jellemző modul/csatlakozó felszín. A másik engedélyezett felszín a TERA nevű komponenseknek megfelelő felszín. Ezen felszínek egyike sem kompatibilis az RJ45 interfésszel. A Cat.8.2 teljesítménykategória visszamenőlegesen kompatibilis a Cat.7A kategóriával, amiből ismét arra lehet következtetni, hogy a Cat.8.2 teljesítménykategória a Cat.7Akategória komponenseinek és kábeleinek műszaki korszerűsítését jelenti.

Az Ethernet 25GBASE-T és az Ethernet 40GBASE-T protokollok működőképessége a Cat.8.1 és Cat.8.2 teljesítménykategóriák esetében csak 30 m távolságban garantált (26 m hosszú permanent link és két darab két méteres patch kábel). Erre a korlátozásra való tekintettel a szabvány a Cat.8.1 és Cat.8.2 teljesítménykategóriákat kifejezetten adatközpontokban való alkalmazásra köti ki (lásd az 1. táblázat sárgával jelölt mezőit).


2.  Új OM5 és OS1a teljesítménykategóriák
 

A monomódusú szálakat alkalmazó optikai kábelezések területe új OS1a teljesítménykategóriával bővült. Az OS1 kategóriához képest 1383 nm vízcsúcs körüli hullámhosszak igénybevételét is lehetővé teszi. Manapság már minden gyártó OS2 kategóriájú termékeket szállít még jobb átviteli jellemzőkkel. Emiatt nincs értelme, hogy az OS1a kategóriával a továbbiakban mélyrehatóbban foglalkozzunk.

Az OM5 hullámhossz-osztásos (multiplexelt) átvitelt lehetővé tevő, továbbfejlesztett multimódusú optikai szálakon alapuló új kategória. A jövőben így a 40 Gbit/s és a 100 Gbit/s átviteli sebesség eléréséhez két szál használata is elegendő lesz. Abban az esetben, ha az OM5 kategóriát ismert szabványosított protokollok átvitelére alkalmazzák, az OM5 kategória alkalmazásának jellemzői és feltételei megegyeznek az OM4 kategóriával.

 

3.  Ethernet 2,5GBASE-T és Ethernet 5GBASE-T átviteli protokollok
 

A 2016 szeptemberétől szabványosított Ethernet 2.5GBASE-T és Ethernet 5GBASE-T átviteli protokollokat eredetileg a Cat.5 és Cat.6 kategóriájú meglévő kábelezések átviteli sebességének 2,5 Gbit/s, ill. 5 Gbit/s-ra való növelésére törekedve fejlesztették ki. Az 1. táblázatból (lásd a kékkel jelölt szövegrészt) világosan kitűnik, hogy az új ISO/IEC 11801:2017 szabványban mindkét átviteli protokoll csak a Cat.6A és ennél magasabb teljesítménykategóriákban támogatott. A protokollok működőképessége az idegen áthallások (Alien Crosstalk) gyakori jelenléte miatt a tényleges telepítésekben nem garantálható a Cat.5 és a Cat.6 kategóriák esetében.
 

4.  ATM, Token Ring és FDDI átviteli protokollok

Az új ISO/IEC 11801:2017 kiadványból törölték az erkölcsileg elavult és hosszú ideje nem alkalmazott ATM, Token Ring és FDDI átviteli protokollokat, amelyek a továbbiakban nem minősülnek az információs technológiák nemzetközileg támogatott alkalmazásainak.

 

Teljesítménykategóriák kontra felhasználási területek és szolgáltatások

1. Teljesítménykategóriák irodákban

Az irodákban telepített kábelezésekre vonatkozó új szabvány követelményeinek való megfeleléshez legalább a Cat.6 kategória, az 1 Gbit/s feletti átviteli sebességek esetében pedig legalább Cat.6Aalkalmazása szükséges (lásd az 1. táblázat rózsaszín mezőit).

2. A disztribúciós szolgáltatások teljesítménykategóriái

A saját IP-címmel rendelkező készülékek és komponensek egyre növekvő számának és az épületekben elosztott szolgáltatások kommunikációs protokolljainak szabványosítása iránti erőfeszítéseknek köszönhetően (lásd „A szabvány formai változásai és új szerkezete” c. részben szereplő leírást) a strukturált kábelezés fokozatosan ezen rendszerek elengedhetetlen részévé válik. A strukturált kábelezés elosztott szolgáltatásokban való használata esetén legalább Cat.6Akategóriájú komponenseket és kábeleket kell telepíteni (lásd az 1. táblázat zölddel jelölt mezőit).
 

Komponensek kontra felhasználási területek és szolgáltatások

Fontosak a szabvány által az egyes területekben engedélyezett optikai csatlakozók típusainak változásai:

a)  az irodák összes új telepítésében csak LC csatlakozók használhatók (a meglévő hálózatokban még megengedett az SC csatlakozók használata)

b)  az iparban és a lakóépületekben kizárólag LC csatlakozók használhatók

c)  az adatközpontokban LC, SC és MPO csatlakozók használhatók
 

Következtetés

 

Az új ISO/IEC 11801:2017 szabvány 394 oldal szöveget, táblázatot és ábrát tartalmaz, ami az előző ISO/IEC 11801 Ed.: 2.2: 2011 kiadáshoz képest majdnem 60%-os növekedést jelent. Nyilvánvaló, hogy a jelen cikk csak a strukturált kábelezések nemzetközi szabványok szerinti építéséhez szükséges legfontosabb információkat és leglényegesebb változásokat rögzíti. A témához a következő cikkekben mindenképp visszatérünk, elsősorban saját megjegyzések és az új szabvány gyakorlati hatásainak részletesebb értelmezése útján.
 

Szerző: a KRUGEL EXIM társaság műszaki-fejlesztési munkatársainak csapata
 

© A jelen cikkben szereplő információk a KRUGEL EXIM kizárólagos szellemi tulajdonát képezik. A KRUGEL EXIM társaság előzetes hozzájárulása nélkül tilos a cikk egészének vagy részeinek másolása.