​Általános Szállítási Feltételek

Amennyiben más értelmű írásos megállapodás Felek között nem született, úgy a Krugel Exim Kft. ezen Általános Szállítási Feltételeket tekinti irányadónak. Ettől való eltérés csak az írásos megrendelést megelőzően lehetséges és minden esetben írásban is rögzíteni kell a módosításokat.

Fogalmak:

Szállító: a Krugel Exim Hungary Kft.
Megrendelő: Céges vagy egyéni ügyfél, aki a Krugel Exim Hungary Kft-től szóban vagy írásban bármiféle terméket rendel.
Felek: Szállító és Megrendelő együttesen
 
 1. Ajánlat, megrendelés, szerződés
 
 1. Ajánlat
A Krugel Exim Hungary Kft. az aktuális árlistájában közzétett árakat érvényes árajánlatnak tekinti. Az árlisták az új árlista megjelenéséig vannak érvényben. A Krugel Exim Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az árlista külön értesítés nélküli megváltoztatására.
Megrendelő kérésére egyedi árajánlatot adunk. Amennyiben ezen árajánlaton külön érvényességi határidő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi határideje 15 nap.
 
 1. Megrendelés
Megrendelést elfogadunk szóban és írásban is. Minden megrendelést kérésre 2 munkanapon belül írásban visszaigazolunk. Amennyiben a visszaigazolás valamely pontjával nem ért egyet, úgy azt kérjük 1 munkanapon belül jelezze részünkre. Ezen határidő után a visszaigazolt megrendelést szállítási szerződésnek tekintjük.
 
 1. Szerződés
Amennyiben ezen Általános Szállítási Feltételek valamely rendelkezésével (rendelkezéseivel) nem ért egyet, úgy kérjük ezt a megrendelés kiadása előtt jelezze. Ebben az esetben lehetőség van eseti Szállítási szerződés kötésére, Felek teljes egyetértése esetén.
 
 1. Keretszerződés
Felek folyamatos, hosszabb távú együttműködése esetén Keretszerződés kötésével lehetővé tesszük az Általános Szállítási Feltételektől esetenkénti megrendelések esetén történő automatikus eltérést. Keretszerződés kötésével egyéb kedvezmények is elérhetővé válnak.
 
 1. Árak
 1. Árképzés
Az általunk megadott árak (ahol ez másként jelölve nincs) nettó eladási árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t és a Veresegyház, Lévay u 52. sz. alatti telephelyünkön történő átvétellel érvényesek. Áraink devizaárfolyamhoz (EURO) kötöttek, mind az aktuális árlistánál, mind a kiadott ajánlatoknál (kivéve, ha az ajánlat másként nem rendelkezik) a kiadás napján érvényes EUR/HUF árfolyamon, vám és illeték jogszabályok figyelembevételével lettek kikalkulálva. A Krugel Exim Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben ezek bármelyikében jelentős (2%), a kiadás időpontjában előre nem látható változás következik be, az árakat a számlázás kori értékeknek megfelelően indexálja.
 
 1. Fizetési feltételek
 
 1. Banki átutalás
Amennyiben ettől eltérő megállapodás nincs, úgy az árak a számla kiállításától számított 8 napon belüli utalással értendőek. Külön megállapodás alapján lehetőség van hosszabb fizetési határidő megállapítására is.
 
 1. Készpénzes vásárlás
Az 50.000 Ft alatti vásárlásoknál, ill. új vevők esetén az első három vásárlásnál csak készpénzfizetést tudunk elfogadni.
 
 1. Szállítás és Tulajdonjog
 1. Szállítás
Az árlistánk árai telephelyi átvétellel értendőek. Amennyiben erre igény van, a kiszállítást futárszolgálat igénybevételével tudjuk megoldani.
 
 1. Szállítási határidő
Az árlista alapján történő megrendelés esetén az általunk megküldött megrendelés visszaigazolás tartalmazza a szállítási határidőt. A gyakran használt anyagokat általában raktárról tudjuk adni, egyébként 2-4 héten belül. A kérésre adott árajánlatok esetén az árajánlat tartalmazza a várható szállítási határidőt.
 
 1. Tulajdonjog
Az áruk ellenértékének teljes (beleértve az esetlegesen felmerült kamatokat és egyéb költségeket is) kifizetéséig azok a szállító (Krugel Exim Hungary Kft.) tulajdonát képezik.
 
 1. Jótállás
Az általunk értékesített termékekre az átadástól számított 12 hónap jótállást vállalunk.
A Krugel Exim Hungary Kft. felelőssége nem terjed ki a szállított eszközök meghibásodásából eredő következménykárokra. Az ilyen jellegű kockázatok ellen vagyon- vagy egyéb biztosítás kötésével a Megrendelő önállóan, saját hatáskörében jár el.
Az esetleges garanciális ügyintézés gyorsabbá tételének érdekében kérjük, hogy a kitöltött formanyomtatványt az info@krugel.hu email címre küldjék el.
 
 1. Nem szabályozott kérdések, jogviták
A nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó előírásai az irányadóak.
Felek mindent elkövetnek, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság illetékességét kötik ki.